Midtjysk Maskinfabrik
Brancher

Brancher

Vindmølle

industrien

Træindustrien

Fødevare

industrien

Transport

industrien

Entreprenør

Dele og reparationer til vindmølleindustrien


Komponenter til vindmølleindustrien: Vi fremstiller specifikke dele og komponenter, der anvendes i vindmøllerindustrien som bremsekaliber, udstyr til laser udmåling, reparationsdele, løfte udstyr og

dele til fixture. Det kan være til specialiserede virksomheder, der fokuserer på at producere en bestemt komponent eller flere komponenter.

Dele til træindustrien


Savværker og træforarbejdning: Savværker og træforarbejdningsvirksomheder kan være specialiserede underleverandører, der modtager råtræ og bearbejder det til forskellige produkter som planker, brædder, bjælker eller filse. Disse underleverandører kan have forskellige specialiteter, f.eks. produktion af stubfræser, tømmer eller filse .

Dele og reparationer fødevareindustrien


Fødevareindustrien: Vi er underleverandører inden for fødevare, det kan være til specialiserede virksomheder, der tager de råvarer, der er produceret i første fase, og forarbejder dem til forskellige fødevareprodukter. Dette kan omfatte mange forskellige virksomheder indenfor faget. Det typisk komponenter til avanceret maskiner som forarbejder eller pakker fødevare.

Dele til transportindustrien


Vi er en bearbejdningsvirksomhed som, specialiserer sig i præcisionsbearbejdning af metalemner ved hjælp af værktøjsmaskiner som drejebænke og fræsemaskiner.

Vi er en underleverandørvirksomhed der kan producere præcisionskomponenter til transportindustrien, som vi leverer emner til.

Dele til Entreprenør


Brancher indenfor entreprenør tilbyder vi præcisionsbearbejdning af metalemner ved hjælp af avancerede maskiner og værktøjer. Vi kan producere specialkomponenter til entreprenørmaskiner, løfteudstyr eller andre maskiner der anvendes i byggebranchen.

Vi har også været med til udvikling af udstyr til industrien fx dele til monteringsudstyr af støjværn, Oilquick system og bor udstyr

unsplash